خرید زمین در ایزدشهر

۱

فروش زمین ۶۲۰ متری ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت در خیابان گلسار ایزدشهر

مازندران ایزدشهر گلستان
قیمت ۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین جنگلی ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۳,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ایزدشهر زمین ۲۴۰متری

مازندران ایزدشهر
قیمت ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۵۰۰متری ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ایزدشهر داخل بافت

مازندران ایزدشهر
قیمت ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ساحلی با بنای قدیمی در ایزدشهر

مازندران ایزدشهر

۰

۴۰۰۰ متر زمین مناسب ویلاسازی

مازندران ایزدشهر گلستان
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

۱۳۱۳ متر زمین ساحلی در ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در ایزدشهر