خرید زمین در بابلسر

۰

زمین تجاری بر کمربندی بابلسر جنب هتل میزبان

مازندران بابلسر
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش فوری زمین ۱۳۱متری مسکونی دو نبش سنددار زیرقیمت روبرو دریاکنار

مازندران بابلسر
قیمت ۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۲۱۰ متری

مازندران بابلسر اسلام آباد صفائیه
قیمت ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش زمین ۲۰۰ متری روبروی دریاکنار

مازندران بابلسر اسلام آباد صفائیه
قیمت ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین۲۸۰متری دربلواردانشگاه،بابلسر

مازندران بابلسر بلوار دانشگاه
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش دو پلاک زمین بلوار دانشگاه بابلسر

مازندران بابلسر بلوار دانشگاه
مشاوران املاک فعال در بابلسر