-->

خرید زمین در بابلسر

۰

فروش زمین 245 متری کاربری زراعی داخل بافت در اسلام آباد صفائیه بابلسر

مازندران بابلسر اسلام آباد صفائیه
قیمت ۳,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در بلوار نیروهوایی بابلسر

مازندران بابلسر
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۲۰۰مترزمین هادیشهردرزی محله حتی معاوضه با خودرو متری سه ونیم

مازندران بابلسر هادی شهر
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

زمین باغی ۲۴۲مترکله بست حتی معاوضه با خودرو صفر

مازندران بابلسر هادی شهر
قیمت ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین شهرکی در اجاکسر بابلسر

مازندران بابلسر اوجاکسر
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری بر کمربندی بابلسر جنب هتل میزبان

مازندران بابلسر
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش فوری زمین ۱۳۱متری مسکونی دو نبش سنددار زیرقیمت روبرو دریاکنار

مازندران بابلسر
قیمت ۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۲۱۰ متری

مازندران بابلسر اسلام آباد صفائیه
قیمت ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش زمین ۲۰۰ متری روبروی دریاکنار

مازندران بابلسر اسلام آباد صفائیه
قیمت ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین۲۸۰متری دربلواردانشگاه،بابلسر

مازندران بابلسر بلوار دانشگاه
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش دو پلاک زمین بلوار دانشگاه بابلسر

مازندران بابلسر بلوار دانشگاه
مشاوران املاک فعال در بابلسر