خرید ویلا در بابل

۷

فروش ویلا ۳۶۰ متری در بابل

مازندران بابل مرزیکلا
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا بابل خوشرودپی

مازندران بابل خشرودپی
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا دوبلکس در امیرکلا بابل

مازندران بابل اميركلا
قیمت ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا در امیر کلا بابل

مازندران بابل اميركلا
قیمت ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش دوبلکس واقعی ۳خواب

مازندران بابل اميركلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا لوکس دوبلکس

مازندران بابل حمزه کلا
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

خونه باغ ۳۲۰ متری بیشه سر

مازندران بابل بیشه سر

۷

خانه باغ ۲۰۰متری

مازندران بابل بیشه سر
مشاوران املاک فعال در بابل