-->

خرید زمین در بندر انزلی

۳

فروش زمین 680 متری کاربری مسکونی تجاری در غازیان بندر انزلی

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

زمین ۵۰۰متری دو نبش- بر دوم بلوار پاسداران

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۱۰۰۰متری درمرکز شهرانزلی با موقعیت استثنایی باسند مسکونی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

کد ملک ۳۴۴۵ فروش زمین ضلع شمالی خیابان اطبا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

کد ملک ۳۴۴۶ فروش زمین ضلع شمالی جاده

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

کد ۳۴۰۵ فروش زمین دارای پروانه ساخت

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

کد ۳۴۰۴ فروش زمین خوش نقشه در دهکده ساحلی بندرانزلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

کد: ۳۳۸۰ فروش زمین کاربری مسکونی محدوده منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

کد ۳۲۵۶ زمین باغی جهت فروش

گیلان بندر انزلی آبکنار

۴

کد ۳۲۵۲ فروش زمین در بندرانزلی

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین 200 متری در غازیان بندر انزلی

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین مسکونی کد: ۱۷۷۹‌

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش زمین با پروانه ساخت در دهکده ساحلی بندرانزلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۶۴۰ متر منطقه ازاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۲۰ متر منطقه ازاد

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین ساحلی مسکونی تجاری

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 270 متری کاربری مسکونی داخل بافت در منطقه آزاد انزلی بندر انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

زمین ۱۲۳متری خیابان تهران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در بندر انزلی