خرید ویلا در بندر انزلی

۸

ویلایی دوبلکس ده ساله در بندرانزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 300 متری در منطقه آزاد انزلی بندر انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا استخردار

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کد ۲۴۵۸ فروش ویلاباغ ۱۰۰۰متری با دید کامل دریا در شهرک برند دهکده ساحلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن و هوشمند در منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
پیش پرداخت: ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ تومان
قیمت ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

کد ۲۴۵۹ فروش ویلاباغ ۸۰۰متری دونبش در شهرک برند دهکده ساحلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۴۶۰ فروش ویلا محدوده منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

خانه ویلا

گیلان بندر انزلی
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ملک ۳۴۴۷ فروش ویلا استخردار در ناصر خسرو بندرانزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۴۱۹ فروش ویلا ساحلی سند تک برگ

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۴۱۴ فروش ویلا شهرکی با درب اختصاصی به دریا

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کد ۳۴۱۲ فروش ویلا ضلع شمالی جاده سند تک برگ

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۴۱۱ فروش ویلا ضلع شمالی جاده سنددار

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۴۰۸ فروش ویلا دوبلکس شهرکی ضلع شمالی جاده

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

کد ۳۲۸۱ فروش خانه قابل سکونت در بندرانزلی

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کد ۳۲۹۳ فروش ویلا فلت در شهرک دهکده ساحلی بندرانزلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کد: ۳۳۹۵ فروش ویلا نوساز

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۹۳ فروش ویلا سند تک برگ

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۹۲ فروش ویلا کلید نخورده

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۸۲ فروش ویلای استخردار با روف گاردن با ویوی شالیزار

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۸۳ فروش ویلا کلید نخورده محدوده منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی

۸

کد: ۳۳۸۴ فروش ویلا بازسازی شده در بندرانزلی

گیلان بندر انزلی
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کد: ۳۳۸۹ فروش ویلا سند تک برگ آماده

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۹۰ فروش ویلا ویو ابدی شالیزار

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۹۱ فروش ویلا کلید نخورده

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کد: ۳۳۶۸ فروش ویلا شهرکی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۶۹ فروش ویلا ساحلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۷۰ فروش ویلا بر دو دریا

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۳۶۵ فروش ویلا در دهکده ساحلی بندرانزلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۳۹ فروش ویلا با استخر داخلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا جهت فروش در بندرانزلی استخردار کد: ۳۳۱۸

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا استخر دار در ساحل قو

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۲۵ فروش ویلا نوساز کلید نخورده در بافت شهری بندر انزلی

گیلان بندر انزلی
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا ۱۸۱ متری در خیابان رمضانی بندر انزلی

گیلان بندر انزلی خیابان رمضانی
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۲۵۴ ویلا ۴۳۰ متری جهت فروش

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۲۵۰ ویلا بلوار معلم بندرانزلی

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۲۴۷ ویلا جهت فروش ۲۸۵ متر زمین

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۲۴۶ فروش ویلا نوساز سند تک برگ محدوده منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۲۴۵ فروش ویلا سند تک برگ محدوده منطقه آزاد انزلی ۲۲۶ متر زمین

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۱۴۱۵ ویلا در دهکده ساحلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در بندر انزلی