-->

خرید زمین در تالش

۶

باغچه ارزان با کاربری مسکونی و سند تک برگ چشم انداز ابدی دریا و جنگل

گیلان تالش لیسار
قیمت ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

زمین مسکونی با باغ کیوی و میوه

گیلان تالش خطبه سرا
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش باغ

گیلان تالش لیسار
قیمت ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین مسکونی برند ساحلی قطعه کوچک و کلی تالش شهر لیسار

گیلان تالش لیسار

۲

فروش زمین در منطقه چهارفصل

گیلان تالش اسالم
قیمت ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین مسکونی در محیطی دنج و متراژ مناسب

گیلان تالش لیسار

۳

فروش زمین با شرایط عالی

گیلان تالش

۴

فروش زمین ۲۸۸ متر مسکونی برای سرمایه گذاری/قطعه شهرکی

گیلان تالش لیسار

۶

فروش زمین مسکونی قطعات شهرک شخصی ساز ویو ابدی مشرف

گیلان تالش لیسار

۱

فروش زمین مسکونی ۳۰۰ متر با جواز ساخت در محیطی دنج

گیلان تالش لیسار

۲

زمین ۱۲۰۰ متر برای ویلاسازی قابل تفکیک با جواز ساخت

گیلان تالش لیسار
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین مسکونی ۴۰۰ متر سند دار با جواز ساخت ویو ابدی عالی

گیلان تالش لیسار

۲

فروش زمین در گیسوم

گیلان تالش گیسوم

۱

فروش ۳۰۰ متر زمین با جواز ساخت/پلاک اول جنگل

گیلان تالش لیسار
قیمت ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مسکونی ۳۰۰ متر فرصت خرید/ تالش شهر لیسار

گیلان تالش لیسار
قیمت ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مسکونی ۲۰۰ متر سنددار با جواز ساخت/ شهر لیسار

گیلان تالش لیسار
قیمت ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 700 متری کاربری مسکونی در لیسار تالش

گیلان تالش لیسار
قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین باغ مزرعه

گیلان تالش لیسار

۳

زمین متراژ بالا کنار کمربندی اسالم

گیلان تالش اسالم
قیمت ۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین 3000 متری ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت دراسالم تالش

گیلان تالش اسالم
قیمت ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در تالش