-->

خرید زمین در تنکابن

۳

۷۱۰۰ متر زمین کشاورزی تنکابن ولی آباد سندششدانگ

مازندران تنکابن ولي آباد
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش زمین 328 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن
قیمت ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۱۲۰۰متر زمین شهرکی سند دار

مازندران تنکابن ولي آباد
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین در بهترین لوکیشن

مازندران تنکابن سلیمان آباد
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

پلاک ۱ قانونی ساحل

مازندران تنکابن واچک
قیمت ۶۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 520 متری کاربری مسکونی در قلعه گردن تنکابن

مازندران تنکابن قلعه گردن
قیمت ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

زمین دنج در کوچه باغ موقعیت برای ویلا سازی با درختان میوه

مازندران تنکابن
قیمت ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

باغ مرکبات ۸۰۰۰ متری مناسب سرمایه گذاری در تنکابن

مازندران تنکابن قلعه گردن
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویژه زمین با پروانه ساخت

مازندران تنکابن
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 1000 متری کاربری مسکونی داخل بافت در بلوار شیرودی تنکابن

مازندران تنکابن بلوار شیرودی
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۱۰۰۰۰ متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن

۳

فروش زمین جاده دوهزار

مازندران تنکابن قلعه گردن
قیمت ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

زمین شهرکی ۵۰۰متری با ویو ابدی ۳۶۰ دریا و جنگل

مازندران تنکابن لشتو
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 355 متری کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن
قیمت ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی ولی آباد تنکابن

مازندران تنکابن ولي آباد
قیمت ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان