خرید زمین در تنکابن

۳

باغ مرکبات ۸۰۰۰ متری مناسب سرمایه گذاری در تنکابن

مازندران تنکابن قلعه گردن
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویژه زمین با پروانه ساخت

مازندران تنکابن
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 1000 متری کاربری مسکونی داخل بافت در بلوار شیرودی تنکابن

مازندران تنکابن بلوار شیرودی
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۱۰۰۰۰ متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن

۳

فروش زمین جاده دوهزار

مازندران تنکابن قلعه گردن
قیمت ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

زمین شهرکی ۵۰۰متری با ویو ابدی ۳۶۰ دریا و جنگل

مازندران تنکابن لشتو
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 355 متری کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن
قیمت ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی ولی آباد تنکابن

مازندران تنکابن ولي آباد
قیمت ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان