-->

خرید زمین در رامسر

۰

فروش زمین در تنگدره غربی رامسر

مازندران رامسر جواهرده
قیمت ۳,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین ۳۶۲ متر مربع با کاربری مسکونی

مازندران رامسر کتالم

۴

یک قطعه زمین متراژ۳۵۰۴-رامسر ویو عالی

مازندران رامسر مازوباغ‌سر
قیمت ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین در رامسر با قابلیت تفکیک

مازندران رامسر سادات شهر
قیمت ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش زمین 7184 متری کاربری تجاری خارج از بافت در رامسر

مازندران رامسر

۱

فروش زمین ۱۱۰۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در اربه کله رامسر

مازندران رامسر اربه کله

۶

فروش زمین 7184 متری کاربری تجاری خارج از بافت در رامسر

مازندران رامسر

۴

فروش زمین ۲۴۵۰ متری ساحلی کاربری باغات داخل بافت در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 500 متری شهرکی کاربری باغات در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با سند ششدانگ قابل تفکیک در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با کاربری مسکونی و قیمت مناسب

مازندران رامسر
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین قیمت و موقعیت مناسب در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین در رامسر

مازندران رامسر کتالم
قیمت ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با ویو ابدی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۷,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۸۵۰ متری کاربری مسکونی تجاری در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

۷۲۴ متر زمین موقعیت تجاری ،اداری،گردشگری،مسکونی

مازندران رامسر
قیمت ۲۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۶۰۰ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم

۱

فروش زمین ۲۲۲ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم

۴

فروش زمین ۳۷۰ متری با سند ششدانگ و جواز ساخت در کتالم

مازندران رامسر کتالم
مشاوران املاک فعال در رامسر