خرید زمین در رشت

۱

فروش زمین 18000 متری کاربری کشاورزی در سنگر رشت

گیلان رشت سنگر
قیمت ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۰هکتار زمین کشاورزی زیر کشت درگیلان

گیلان رشت گلسار
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 1000 متری کاربری مسکونی داخل بافت در بلوار گیلان رشت

گیلان رشت بلوار گیلان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 253 متری کاربری مسکونی داخل بافت در رشت

گیلان رشت
قیمت ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۰۰هکتار زمین گیلان سراوان

گیلان رشت

۲

زمین دارای پروانه ساخت نزدیک روستای سقالکسار

گیلان رشت سقالکسار
قیمت ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۲۶۰ متری سقالکسار

گیلان رشت سقالکسار

۸

زمین مسکونی ۴۰۱ متری آماده ساخت در سراوان

گیلان رشت سنگر
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

بیجار ۴۸۷۵ متری در اتوبان سراوان

گیلان رشت

۶

فروش زمین ۲۸۸ متری در جمعه بازار رشت

گیلان رشت

۱

زمین ۳۰۰‌متری در نزدیکی سقالکسار

گیلان رشت

۰

فروش زمین ۳۸۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در بلوار گیلان رشت

گیلان رشت بلوار گیلان
قیمت ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۱۱۰۰متری در منگوده پیربازار

گیلان رشت روستای منگوده

۸

۲۵۰مترزمین+خانه کلنگی در سقالکسار

گیلان رشت روستای سقالکسار

۲

فاز ۲ گلسار خ عرفان،بر اصلی کاربری تجاری مسکونی M۱۱۳،سند تک برگ

گیلان رشت گلسار
قیمت ۶,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

زمینی ۵۰ هزارمتری همراه یک واحد ۱۷۰ متری

گیلان رشت

۱

فروش زمین 480 متری کاربری تجاری درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار

۱

فروش زمین 560 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 152 متری درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 950 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین 202 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین تجاری رشت

گیلان رشت
قیمت ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

زمین ۱۷۰ متری میدان قلیپور نزدیک گلسار

گیلان رشت گلسار
قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین کشاورزی شالیزار

گیلان رشت

۵

زمین سد سقالکسار ۵۰۰متر

گیلان رشت سقالکسار
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین فروشی

گیلان رشت بلوار منظریه
مشاوران املاک فعال در رشت