خرید زمین در رضوانشهر

۱

فروش ۶۱هکتار زمین شالیزار در گیلان

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش فوری زمین در روستای گیل چالان

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 660 متری کاربری مسکونی داخل بافت در پره سر رضوانشهر

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

هیجده هزار متر کشاورزی واقع در هفت غنان پونل شهرستان رضوانشر

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 200 متری کاربری مسکونی داخل بافت درپونل رضوانشهر

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 200 متری ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین ۸۰۱ متر سند دار مسکونی در تازه آباد- خیمه سر

گیلان رضوانشهر

۴

فروش۵۰۰۰هزار متر زمین ییلاقی در رضوانشهر (نوده)

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۱۰۰۰متر زمین استثنایی ییلاقی در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۳۰۰متر زمین با کاربری مسکونی پونل بام سبز کوهسار ۱

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در شمال (پره سر)

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین ساحلی

گیلان رضوانشهر پره سر

۴

فروش ۱۱۰۶ متر زمین در رضوانشهر - روستای کلاب

گیلان رضوانشهر کلاب
قیمت ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در رضوانشهر