-->

خرید ویلا در رضوانشهر

۵

ویلا رضوانشهر نوساز

گیلان رضوانشهر
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش خانه و محوطه با سند تک برگ

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا کوهپایه ای

گیلان رضوانشهر رودبارسرا
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 205 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 600 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 240 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 250 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 513 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 1000 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 730 متری در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 241 متری ساحلی در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ۲۵۰متر زمین به همراه یک واحد ویلای ۷۰متری ارده جان

گیلان رضوانشهر
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ۲۴۰۰ متر ویلای روستایی با سند تک برگ در پره سر

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا ۳۰۰ متری دیناچال

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا ۵۷۰ متری پره سر

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۰۰ متری پره سر

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در رضوانشهر