خرید زمین در سرخرود

۲

فروش زمین 200 متری شهرکی کاربری مسکونی الحاق به بافت در سرخرود

مازندران سرخرود

۱

زمین مناسب سرمایه گذاری سرخرود/۱۰۰ متری

مازندران سرخرود
قیمت ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۳۰۰ مترشهرکی سرخرود به محمودآباد عزت آباد

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین شهرکی الحاق به بافت با سند

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
پیش پرداخت: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین ۱۳۰۰ متر مسکونی ساحلی با جواز ساخت ، قیمت کاسبی سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۵۵متری جاده سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت درجاده محمودآباد سرخرود سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود

۱

فروش زمین ۲۰۷ متری ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت درجاده محمودآباد سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین در متراژ متفاوت

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی الحاق به بافت خانه دریا

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین تجاری مسکونی جاده آمل به سرخرود

مازندران سرخرود افراسرا
قیمت ۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین بر جاده اصلی افراسرا

مازندران سرخرود افراسرا
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در سرخرود