-->

خرید زمین در سوادکوه

۵

فروش فوری زمین در دهکده توریستی برنجستانک فاصله تاسد۱۰۰متر

مازندران سوادکوه برنجستانک

۸

زمین ۷۴۰ متری در شهرک ویلایی جنگلی با چشم انداز عالی

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۸,۸۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان

۵

مرکزشهر- زمین۴۱۶mمسکونی- سندعرصه اعیان- ویوعالی/ فوری زیرقیمت

مازندران سوادکوه زیراب
قیمت ۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۵۶۰۰متر زمین به همراه خانه باغ در شیردارکلا

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۲۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

زمین مسکونی در منطقه ییلاقی شهرستان سوادکوه

مازندران سوادکوه زیراب
قیمت ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

زمین مسکونی در منطقه ییلاقی شهر زیراب،روستای زیبای تیلم

مازندران سوادکوه زیراب
قیمت ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین در لاجیم

مازندران سوادکوه
قیمت ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین باغی ۵۰۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۴

فروش زمین ۵۰۰ متری

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین باغی ۲۰۰۰۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۳

فروش زمین ۳۵۰ متری

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین ۳۵۰ متری آلاشت

مازندران سوادکوه آلاشت
قیمت ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۴۲۰متری چسبیده به بافت شیرگاه برنجستانک

مازندران سوادکوه برنجستانک
قیمت ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

دو قطعه زمین در روستای زیبای اتو

مازندران سوادکوه روستای اتو
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۸۰۰ متری در آهنگرکلای شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۰

فروش زمین روستای اتو سوادکوه

مازندران سوادکوه روستای اتو
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان