-->

خرید ویلا در سوادکوه

۴

فروش ویلا ۳۰۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۵

فروش ویلا ۲۱۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا ۳۲۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا ۲۴۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا استخردار ۲۶۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۶

فروش ویلا استخردار دوبلکس

مازندران سوادکوه شیرگاه

۵

فروش ویلا ۲۵۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۴

فروش ویلا ۳۵۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۵

فروش ویلا دوبلکس ۲۲۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۷

فروش ویلا ۴۳۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا ۴۰۰ متری در شیرگاه

مازندران سوادکوه شیرگاه

۰

خانه سرا در سوادکوه

مازندران سوادکوه زیراب
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان