-->

اجاره اداری و تجاری در شمال

۰

اجاره مغازه بر خیاون شلوغ

مازندران نور

۰

اجاره اداری و تجاری در خیابان هزار آمل

مازندران آمل خیابان هزار
مبلغ رهن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

اجاره مغازه ۱۰۰متری با برند

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اجاره دفتر کار

مازندران قائمشهر
مبلغ رهن ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اجاره واحد اداری

مازندران آمل
مبلغ رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

رهن و اجاره واحد اداری ساختمان اوکسین

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان