خرید و فروش و اجاره املاک در صومعه سرا

۰

فروش زمین با کاربری آزاد

گیلان صومعه سرا ضیابر
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

مغازه ۳۳متری با مالکیت

گیلان صومعه سرا گوراب زرمیخ
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین ۱۳۰۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 295 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
پیش پرداخت: ۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 262 متری کاربری مسکونی در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
قیمت ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 250 متری کاربری مسکونی در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 1000 متری کاربری باغات داخل بافت در هندخاله صومعه سرا

گیلان صومعه سرا هندخاله
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 740 متری استخردار در صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 195 متری در صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 300 متری ساحلی در صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلای ۲۰۰ متری صومعه سرا

گیلان صومعه سرا

۷

فروش ویلای ۸۰ متری در ضیابر

گیلان صومعه سرا ضیابر

۱

۱۰۰۰ متر زمین مسکونی . فروش یا معاوضه با خودرو

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلای روستایی ۷۱۵ متری درشیخ محله صومعه سرا

گیلان صومعه سرا شیخ محله
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش هزار متر زمین مسکونی روستای پشتیر صومعه سرا

گیلان صومعه سرا پشتیر
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین

گیلان صومعه سرا
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا صومعه سرا

گیلان صومعه سرا

۲

زمین شهری

گیلان صومعه سرا
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۱۲۵۰ متری صومعه سرا

گیلان صومعه سرا صیقلان
قیمت ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری ویلا ۲۳۰ متری صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در صومعه سرا