-->

خرید زمین در صومعه سرا

۸

زمین ویلایی دونبش در روستای ندامان صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای ندامان
قیمت ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با کاربری مسکونی

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
قیمت ۱,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین با کاربری آزاد

گیلان صومعه سرا ضیابر
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین ۱۳۰۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در صومعه سرا

گیلان صومعه سرا
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 295 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
پیش پرداخت: ۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 262 متری کاربری مسکونی در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
قیمت ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 250 متری کاربری مسکونی در روستای لیفشاگرد صومعه سرا

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 1000 متری کاربری باغات داخل بافت در هندخاله صومعه سرا

گیلان صومعه سرا هندخاله
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۰۰۰ متر زمین مسکونی . فروش یا معاوضه با خودرو

گیلان صومعه سرا روستای لیفشاگرد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش هزار متر زمین مسکونی روستای پشتیر صومعه سرا

گیلان صومعه سرا پشتیر
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین

گیلان صومعه سرا
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین شهری

گیلان صومعه سرا
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۱۲۵۰ متری صومعه سرا

گیلان صومعه سرا صیقلان
قیمت ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در صومعه سرا