-->

خرید زمین در فومن

۵

زمین خوش قواره

گیلان فومن روستای حسین آباد
قیمت ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین کشاورزی ۵۷۱۰ متر

گیلان فومن
قیمت ۱,۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین در ماسوله ۱۲۱ متر

گیلان فومن ماسوله
قیمت ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۳۰۰۰ متر زمین زراعی

گیلان فومن
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

۴۰۰ زمین طرح هادی روستایی

گیلان فومن روستای حسین آباد
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری

گیلان فومن روستای حسین آباد
قیمت ۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۳۲۴ متری در فومن

گیلان فومن
قیمت ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش زمین ۳۵۶ متری

گیلان فومن
قیمت ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۷۵۴ متری کاربری مسکونی داخل بافت در فومن

گیلان فومن
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۳۶۰متری فومن

گیلان فومن

۲

فروش زمین ۳۴۰متری فومن

گیلان فومن

۳

فروش زمین ۲۰۰ متری فومن

گیلان فومن روستای سسطلان

۸

۱۷۱۵ متر باغ ویلا در مسیر ماسال و ماسوله

گیلان فومن زیده
قیمت ۲,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین۵۰۰متری+خانه دوبلکس۱۸۰ متری

گیلان فومن زیده

۱

فروش زمین ۶۰۴۰ متری فومن

گیلان فومن گشترودخان
قیمت ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین در فومن

مشاوران املاک فعال در فومن