خرید زمین در محمودآباد

۱

فروش زمين

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش فوری زمین داخل بافت در معلم کلا

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین شهرکی در محدوده محمودآباد و سرخرود

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۳۳۰متر زمین مسکونی کنار جنگل بونده

مازندران محمودآباد بونده
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مناسب سرمایه گذاری/سرخرود ۲۰۰متری

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۶۰ تومان
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۵۰متر زمین مناسب سرمایه گذاری

مازندران محمودآباد
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۲۵۰ متری در كلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین محمودآباد

مازندران محمودآباد جاده اوجی آباد
قیمت ۱,۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری زمین تک پلاک شهرک

مازندران محمودآباد تلارم
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین باغی با درختان چند ساله

مازندران محمودآباد معلم کلا

۱

۸۰۹۰/زمین باغی روستایی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۳۰۰۷۰/زمین فروشی ییلاقی با ویو ابدی کوه جنگل

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

۳۰۰۶۰/زمین ییلاقی با ویو ابدی کوه جنگل

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴۰۰۱۰/زمین کشاورزی روستایی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۹۰۰متریدباقابلیت تفکیک

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۱۰۰۱۰/زمین فروشی شهرکی در محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۰۰۵۰/زمین فروشی باغی در منطقه محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

۱۰۰۶۰/فروش زمین برند و شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۰۰۷۰/زمین فروشی شهرکی در منطقه بافت

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

۲۰۰۶۰/زمین فروشی با سند

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۵۷متر زمین محمود آباد

مازندران محمودآباد

۱

فروش زمین 200 متری کاربری مسکونی داخل بافت در محمودآباد

مازندران محمودآباد
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ملک داخل بافت قیمت واقعی

مازندران محمودآباد
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین داخل بافت مسکونی

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ساحلی کاربری مسکونی تجاری داخل بافت دردریاسر محمودآباد

مازندران محمودآباد دریاسر
قیمت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در روستای بونده

مازندران محمودآباد بونده
قیمت ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در محمودآباد