خرید ویلا در محمودآباد

۲

فروش ویلا عبدالله آباد

مازندران محمودآباد عبدالله آباد
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 700 متری شهرکی استخردار در كلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
پیش پرداخت: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا شیک محموداباد

مازندران محمودآباد دریاسر
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۰۰ متری شهرکی استخردار در كلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس محموداباد

مازندران محمودآباد
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس نوساز ۱۶۰ متری محمودآباد

مازندران محمودآباد
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا دوبلکس زیر قیمت پول نیاز

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا باغ ۲۵۱متری

مازندران محمودآباد بیشه کلا
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

۳۰۰۸۰/ویلا نیم پیلوت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۳۰۰۹۰/ویلا ۲ طبقه روستایی با مغازه پایین

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۴۰۰۰۰/ویلا تریبلکس منطقه برند شهرکی

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا با ۶۵۰ مترزمین

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۱۰۰۰۰/ویلا دوبلکس منطقه برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

۳۰۰۲۰ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۳۰۰۱۰/ویلا نیم پیلوت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۲۰۰۹۰/ویلا دوبلکس منطقه برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

۱۰۰۲۰/ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۱۰۰۳۰/ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

۱۰۰۴۰/ویلای فلت برند شهرکی در محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۱۰۰۹۰/ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

۲۰۰۱۰/ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۲۰۰۴۰/ویلا فلت برند شهرکی

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیم پیلوت نوساز کلید نخورده

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس لاکچری

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 230 متری شهرکی ساحلی دركلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در محمودآباد