خرید زمین در نور

۴

زمین به ابعاد ۴۵۰ متر در روستای کاردگر کلا در کوچه اوجا

مازندران نور کاردگرکلا
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۳۳۰ متری کاربری مسکونی خارج از بافت در دارجار نور

مازندران نور دارجار
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۲۴ متری شهرکی کاربری تجاری الحاق به بافت دردارجار نور

مازندران نور دارجار

۰

فروش زمین 405 متری شهرکی کاربری مسکونی الحاق به بافت درسلیاکتی نور

مازندران نور سلیاکتی
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۳۰۰ متری نور

مازندران نور سلیاکتی
قیمت ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۸۰۰۰متر میناب

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۲۳۵ متری کاردگرکلا

مازندران نور روستای کلین خونی
پیش پرداخت: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین داخل مجموعه در کاردگرکلا نور

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ساحلی با قیمت عالی

مازندران نور رستم رود
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی با سند

مازندران نور سلیاکتی

۰

فروش زمین ۲۵۰ متری نور سلیاکتی

مازندران نور سلیاکتی
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲۱۴ متر زمین رستم رود

مازندران نور رستم رود
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در نور