خرید ویلا در نور

۸

ویلا ۳۰۰ متری سلیاکتی نور

مازندران نور سلیاکتی

۵

فروش ویلا 100 متری در نور

مازندران نور
قیمت ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 458 متری در سلیاکتی نور

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا۳۰۰متری پول لازم

مازندران نور رستم رود
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا دوبلکس ۲۷۰متری شهرکی

مازندران نور
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا سلیاکتی

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا باغ ۵۴۰متری سنددار منطقه تهرانی نشین

مازندران نور کاردگرکلا
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 280 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 200 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 250 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 350 متری شهرکی استخردار در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویژه زیر قیمت منطقه برند امیر آباد

مازندران نور
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا واز جنگلی

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا اکازیون باروف گاردن نور

مازندران نور سلیاکتی
قیمت ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا ۲۰۰ متری نور روبروی دریاچه الیمالات روستای کاردگرکلا

مازندران نور کاردگرکلا

۰

فروش ویلا نیمه کاره شیروانی زده داخل مجموعه

مازندران نور کاردگرکلا

۸

ویلا دوبلکس ۲۷۵ متری نور

مازندران نور

۸

ویلا ۳۳۰ متری نور

مازندران نور

۸

ویلا نور

مازندران نور

۴

ویلا دوبلکس شهرکی نور

مازندران نور

۸

ویلا فلت ۱۰۰متری نور

مازندران نور

۸

فروش ویلا نما مدرن

مازندران نور

۸

ویلا دوبلکس ۳۵۰ متری

مازندران نور

۸

فروش ویلا ۲۰۰ متری در نور

مازندران نور

۱

فروش ویلا ۱۳۰ متری نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا در نور

مازندران نور
مشاوران املاک فعال در نور