-->

خرید ویلا در نور

۴

فروش ویلا ۱۸۰ متری شهرکی در کاردگرکلا نور

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا وازیوارویلا شهرکی ویلا شیک بانورپردازی

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

نور -محدوده دشت نور

مازندران نور
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری وشرایطی ویلا ۲۸۰متری

مازندران نور
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 270 متری شهرکی در نور

مازندران نور
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

دوبلکس استخردار با روف گاردن

مازندران نور
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا نیمپیلوت نما مدرن استخردار

مازندران نور
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا ۳۰۰ متری سلیاکتی نور

مازندران نور سلیاکتی

۵

فروش ویلا 100 متری در نور

مازندران نور
قیمت ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 458 متری در سلیاکتی نور

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا۳۰۰متری پول لازم

مازندران نور رستم رود
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا دوبلکس ۲۷۰متری شهرکی

مازندران نور
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا سلیاکتی

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا باغ ۵۴۰متری سنددار منطقه تهرانی نشین

مازندران نور کاردگرکلا
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 280 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 200 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 250 متری شهرکی در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 350 متری شهرکی استخردار در نور

مازندران نور
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویژه زیر قیمت منطقه برند امیر آباد

مازندران نور
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا واز جنگلی

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در نور