خرید و فروش و اجاره املاک در نوشهر

۸

ویلا شهرکی سیسنگان

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 220 متری در ونوش نوشهر

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در نوشهر به سمت کجور

مازندران نوشهر کجور
قیمت ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا در شمعجاران ۶

مازندران نوشهر بلوار امام رضا

۱

فروش ویلا در لتینگان نوشهر

مازندران نوشهر لتینگان

۰

فروش فقط نقدی

مازندران نوشهر دهنو
قیمت ۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۶۵۰ متر زمین واقع در بنجکول مازندران

مازندران نوشهر بنجکول

۱

زمین تجاری در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۵۰۰ متری کاربری تجاری داخل بافت در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا نوساز شهرکی تریبلکس روف‌گاردن چلک

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 440 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 270 متری درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش ویلا 250 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 250 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 270 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 440 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 4500 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 250 متری درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش زمین 380 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 330 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 253 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 211 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 700 متری کاربری مسکونی داخل بافت درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش ویلا 200 متری درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش ویلا 300 متری درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش ویلا 280 متری درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور
مشاوران املاک فعال در نوشهر