خرید زمین در نوشهر

۰

فروش زمین در نوشهر به سمت کجور

مازندران نوشهر کجور
قیمت ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فقط نقدی

مازندران نوشهر دهنو
قیمت ۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۶۵۰ متر زمین واقع در بنجکول مازندران

مازندران نوشهر بنجکول

۱

زمین تجاری در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۵۰۰ متری کاربری تجاری داخل بافت در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 4500 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 380 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 700 متری کاربری مسکونی داخل بافت درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش زمین 450 متری شهرکی کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 450 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 10000 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 450 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

زمین ۱۰۵۵ متر مسکونی با جواز ، قابل تهاتر ، نوشهر

مازندران نوشهر
قیمت ۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین فروشی ۲۰۵متری نوشهر روستای کهنه سرا

مازندران نوشهر کهنه سرا
قیمت ۱,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش زمین 200 متری کاربری مسکونی الحاق به بافت درهلستان نوشهر

مازندران نوشهر هلستان
قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین منطقه برند چلک ۷۳۰ متری با سند

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با سند نوشهر (ملکار ۵۰۰ متری

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش فوری ۳۵۴ متر زمین قیمت استثنایی

مازندران نوشهر گردکل
قیمت ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین داخل ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۵۰۰ متر زمین ساحلی

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ ونوش

مازندران نوشهر ونوش

۱

۲۷۰ متر زمین دونبش با جواز ساخت سه طبقه رو پیلوت

مازندران نوشهر
قیمت ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۶۴ متر زمین داخل شهرک سند تک برگ بافت مسکونی

مازندران نوشهر علی‌آباد عسگرخان
قیمت ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۸۷ متر زمین داخل شهر بر ۱۷

مازندران نوشهر گردکل
قیمت ۲,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین شهرکی ۳۰۰ متری ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین ۲۰۰ متری هلستان نوشهر

مازندران نوشهر هلستان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در نوشهر