-->

خرید زمین در نوشهر

۱

۱۱۰۰ متر زمین تهاتر با ویلا نوشهر کمربندی

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰ متر زمین شهرکی کجور نگین البرز

مازندران نوشهر کجور
پیش پرداخت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری زمین ساحلی سیسنگان زیر قیمت

مازندران نوشهر
قیمت ۱۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین خوش قواره در شهرک مهندسی ساز

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۱۳۳متر زمین چهار دیواری

مازندران نوشهر شمع جاران
قیمت ۲۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 313 متری خارج از بافت در بنجکول نوشهر

مازندران نوشهر بنجکول
قیمت ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کاربری مسکونی داخل بافت در انارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین کاربری مسکونی داخل بافت در چلك نوشهر

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در نوشهر به سمت کجور

مازندران نوشهر کجور
قیمت ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فقط نقدی

مازندران نوشهر دهنو
قیمت ۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۶۵۰ متر زمین واقع در بنجکول مازندران

مازندران نوشهر بنجکول

۱

زمین تجاری در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۵۰۰ متری کاربری تجاری داخل بافت در کمربندی نوشهر

مازندران نوشهر کمربندی نوشهر
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 4500 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 380 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 700 متری کاربری مسکونی داخل بافت درانارور نوشهر

مازندران نوشهر انارور

۱

فروش زمین 450 متری شهرکی کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 450 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 10000 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

۱

فروش زمین 450 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت درسیسنگان نوشهر

مازندران نوشهر سیسنگان

شهرنوشهر

مشاوران املاک فعال در نوشهر