خرید زمین در چالوس

۰

۲۴۵ متر زمین چالوس

مازندران چالوس پالوجده - خیابان هفده شهریور
قیمت ۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۹۰متر زمین و سند تک برگ رادیو دریا چالوس / مالک هستم

مازندران چالوس رادیو دریا
قیمت ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴۰۰مترزمین،بافت کامل

مازندران چالوس شهرک دریانوردان
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۹۰متر زمین+سند تک برگ در رادیودریا چالوس / مالک هستم

مازندران چالوس رادیو دریا
قیمت ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 400 متری کاربری باغات درنجارکلا چالوس

مازندران چالوس نجارکلا
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 374 متری شهرکی کاربری کشاورزی خارج از بافت درهچیرود چالوس

مازندران چالوس هچیرود
پیش پرداخت: ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 350 متری کاربری مسکونی داخل بافت درسردابرود چالوس

مازندران چالوس سردابرود
قیمت ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ۴ قطه زمین ۲۰۰ متری داخل بافت

مازندران چالوس نجارکلا
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در چالوس