-->

خرید زمین در چمستان

۰

زمین ۱۸۰متری/امیرآباد شهرک اسپرلوس

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۸۰ متری/شهرک کاخ

مازندران چمستان رزک
قیمت ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰متری/شهرک کاخ/سند تک برگ

مازندران چمستان
قیمت ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۸۰ متری /چمستان/امیرآباد/فرهنگ۱۳

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مناسب سرمایه‌گذاری مطمئن

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۲۰۰ متری سنددار در چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۴۶ متری چسبیده به دریاچه در چمستان

مازندران چمستان آهودشت

۵

فروش زمین نور چمستان

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش رمین مسکونی ۵کیلومتری نور چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین داخل بافت

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش یک پلاک زمین در عبدل ده چمستان

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین ۳۳۵ متری در امیر آباد نور چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین قابل معاوضه با مصالح ساختمانی

مازندران چمستان آهودشت

۰

فروش زمین۲۷۰متری شهرکی

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 220 متری کاربری مسکونی داخل بافت در روستای فولادکلا چمستان

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین 160 متری شهرکی کاربری مسکونی الحاق به بافت درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۹۷متری پلاک یک جنگل

مازندران چمستان تنه رز
قیمت ۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۲هزارمتر

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۷۲متر داخل بافت و مجوز

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در چمستان