-->

خرید زمین در کیاشهر

۳

۳۵۵ متر زمین ساحلی۴ دیواری(جواز ساخت+چاه آب)

گیلان کیاشهر عسگرآباد
قیمت ۲,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 252 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت در نقره ده کیاشهر

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۱۱۲۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 1800 متری کاربری باغات داخل بافت در نقره ده کیاشهر

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

زمین ۴۲۰متر

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۰۰ متر زمین مسکونی ساحلی در کلانشهر کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمين با صفا آماده ساخت

گیلان کیاشهر سالکده
قیمت ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در دستک

گیلان کیاشهر دستک
قیمت ۱,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین ۸۰۰ متری ساحلی کاربری مسکونی داخل بافت در کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی در گیلان_بندر کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ساحلی کیاشهر

گیلان کیاشهر دستک
قیمت ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

زمین کیاشهر نقره ده

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین مسکونی کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

زمین ساحلی

گیلان کیاشهر
قیمت ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین مسکونی روستای سالکده

گیلان کیاشهر سالکده
قیمت ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی کیاشهر

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مزرعه

گیلان کیاشهر
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مسکونی روستایی

گیلان کیاشهر نقره ده
قیمت ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین مسکونی نزدیک ساحل

گیلان کیاشهر
قیمت ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوران املاک فعال در کیاشهر