خرید آپارتمان در شمال

۸

فروش خانه در ارتفاعات نعمت آباد

مازندران تنکابن نعمت آباد
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش فوری آپارتمان ۱۵۳متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۸۶ متری در مرکز کیاشهر

گیلان کیاشهر
قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

اپارتمان ۸۴.۵متری در گلسار

گیلان رشت گلسار

۶

فروش آپارتمان ۱۳۰متری متل قو دریاگوشه

مازندران سلمانشهر متل قو دریاگوشه

۸

آپارتمان ساحلی - ۱۳۰ متر - چابکسر

گیلان چابکسر سرولات
قیمت ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان شیک در نشتارود

مازندران نشتارود خیابان 15 خرداد
قیمت ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش آپارتمان ۱۱۰متری خ امام رضا

مازندران آمل بلوار امام رضا
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۳متری

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۰متر

مازندران بابلسر
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

واحد ۱۳۹متری لوکس و نوساز خزر

گیلان لاهیجان گلستان
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس۴۰۰متری

مازندران ایزدشهر
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش‌فروش ۱۹۵متری

مازندران نور
قیمت ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

آپارتمان ۱۹۲متری نزدیک میدان به هراز

مازندران آمل
قیمت ۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان