خرید آپارتمان در شمال

۰

فروش آپارتمان ۷۷متری

گیلان رودسر
قیمت ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

پیش فروش آپارتمان ۲۴۰ متری بلوار طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

آپارتمان ۲۰۰ متری خط دوم دریا ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری آپارتمان ۹۰ متری نوشهر همافران

مازندران نوشهر همافران
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری جنب هتل ملک

مازندران چالوس
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

آپارتمان ٧٥ متر طبقه ٤ روبروي برجهاي عظيم زاده

مازندران سلمانشهر- متل قو دریاگوشه
قیمت ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۷۵متری گلستان۱۷

گیلان لاهیجان گلستان
قیمت ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در کریم آباد

مازندران تنکابن کریم آباد
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۸ متری

مازندران بهشهر
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش آپارتمان ۱۰۵ متری خیابان ساری

مازندران قائمشهر
قیمت ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۸۳ متر در منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۱۱۷ متر خ معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

آپارتمان ۸۰ متری در برج طاووس منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۸۶متری بر اصلی معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

تک واحدی ۱۲۵متر نوسازبر اصلی اطبا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

تکواحدویو ابدی دریا فول

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۱

۱۷۵متر تک واحدی پاسداران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۵

۷۴متری محدوده غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان