خرید زمین در شمال

۰

فروش زمین 355 متری کاربری مسکونی داخل بافت در تنکابن

مازندران تنکابن
قیمت ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 3000 متری کاربری کشاورزی الحاق به بافت در فریدونکنار

مازندران فریدونکنار
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش۵۰۰۰هزار متر زمین ییلاقی در رضوانشهر (نوده)

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

*باغ زیتون ومیوه در کنار رود * بهشت گیلا ن*

گیلان رودبار
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۱۰۰۰متر زمین استثنایی ییلاقی در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۳۰۰متر زمین با کاربری مسکونی پونل بام سبز کوهسار ۱

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۳۳۰متر زمین مسکونی کنار جنگل بونده

مازندران محمودآباد بونده
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران چمستان رزک
قیمت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی قابل تفکیک

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین در منطقه تهران نشین چسبید ه به پارک جنگلی کشپل

مازندران چمستان کردآباد
پیش پرداخت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین باقابلیت تفکیک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۱۰۰ متری در امیرکلا بابل

مازندران بابل اميركلا
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۵۰ متر زمین قیمت عالی ویو عالی

مازندران بابل اميركلا
پیش پرداخت: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین تجاری رشت

گیلان رشت
قیمت ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین در محله زیبا و خوش ابو هوای چاله سرا

گیلان ماسال شاندرمن
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران آمل روستای انج پل
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین (فوری) در شمال کشور

گیلان رودسر رحیم آباد
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان