اجاره ویلا در شمال

۸

رهن کامل ویلا متل قو دریاگوشه

مازندران سلمانشهر- متل قو دریاگوشه
مبلغ رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

۱۱۰ متر ویلایی تنکابن کریم آباد

مازندران تنکابن کریم آباد
مبلغ رهن ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان