خرید و فروش و اجاره املاک در کمربندی امامزاده عبدالله

۸

ویلا مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۱۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیمپیلوت مدرن ۲۳۱مترزمین

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی تریبلکس کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا به قیمت امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۱۵ بنا: ۱۱۵شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبدالله به قیمت

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نما مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۵۰متری امامزاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا دوبلکس نما مدرن امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین داخل بافت کمربندی امام زاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش ویژه سوله صنعتی در آمل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش زمین تجاری بر کمر بندی

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش سوله صنعتی

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۱

فروش ویژه ویلا در شمال آمل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش زمین تجاری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش دو دستگاه ویلا شیک

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش باغ مرکبات ۶۰۰ متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان