خرید ویلا در آهودشت

۱

ویلاکاخ هوشمند ۴۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس ۲۷۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شهرکی با نگهبانی چمستان جاده اپادانا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 450 متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ۵۰۰ متری پلاک یک جنگل جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا ۷۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیم پیلوت جنگلی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا همکف آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا باغ فلت آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس پلاک ۱ دریاچه آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس پلاک ۱دریاچه اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۵دستگاه ویلا فلت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا نیم پیلوت سند دار

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا نیم پیلوت استخر دار

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 200 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا باغ فلت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا نیم پلوت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 250 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری استخردار درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا مدرن همکف استخردار جنگلی چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار جوربند

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا همکف مدرن شهرکی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا تریبلکس چمستان جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا باغ۳۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان