خرید و فروش و اجاره املاک در آمل

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا به قیمت امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۱۵ بنا: ۱۱۵شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران آمل روستای انج پل
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا نیم پیلوت خارج بافت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین بام امل فیلبند

مازندران آمل چلاو
قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبدالله به قیمت

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران آمل
قیمت ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیم پیلوت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۳۲ متری میدان جانبازان آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در بلور ولایت آمل

مازندران آمل
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا دوبلکس روستای ورکاده

مازندران آمل روستای ورکاده
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نما مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۷۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل روستای تلیران
قیمت ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۵۰متری امامزاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۰۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در آمل