خرید و فروش و اجاره املاک در آمل

۳

فروش فوری آپارتمان ۱۵۳متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۲۲۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در آمل

مازندران آمل
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین 3200 متری کاربری مسکونی داخل بافت در آمل

مازندران آمل
قیمت ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین بافت کاملا مسکونی زیرقیمت

مازندران آمل روستای ورکاده
قیمت ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 333 متری کاربری مسکونی داخل بافت درپلور آمل

مازندران آمل پلور
قیمت ۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری زمین بافت مسکونی زیرقیمت در شهرک خصوصی

مازندران آمل روستای کاسب محله
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲واحد ساختمان ۳۵۰متری

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش آپارتمان ۱۱۰متری خ امام رضا

مازندران آمل بلوار امام رضا
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۳متری

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین 180 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درنظام آباد آمل

مازندران آمل نظام آباد
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۷۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 230 متری شهرکی درروستای کاسب محله آمل

مازندران آمل روستای کاسب محله
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 2000 متری شهرکی کاربری مسکونی داخل بافت درروستای بلیران آمل

مازندران آمل روستای بلیران
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 254 متری درروستای دارکلا آمل

مازندران آمل روستای دارکلا
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان