خرید و فروش و اجاره املاک در آمل

۰

فروش پنت هوس هراز

مازندران آمل
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۵ متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری رضوانیه هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان‌ ۱۶۵متری هراز بیک مهدوی

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری وسط شهر

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۶متری هراز رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۸۷متری ۱۶سال ساخت

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آفروش دوواحد آپارتمان ۱۸۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲۸۰مترزمین تجاری مسکونی

مازندران آمل
قیمت ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۳۷متری طبری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۰متری خیابان نور آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۹۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری آمل اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۷۸متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۷۴۰ متری داخل بافت شهری دردابودشت

مازندران آمل دابودشت
قیمت ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس

مازندران آمل روستای دارکلا
قیمت ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۰۰متری ییلاقی منطقه خشواش

مازندران آمل خشواش
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا فلت ۱۹۸ متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی تریبلکس کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در آمل