خرید ویلا در آمل

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا به قیمت امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۱۵ بنا: ۱۱۵شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا نیم پیلوت خارج بافت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیم پیلوت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا دوبلکس روستای ورکاده

مازندران آمل روستای ورکاده
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نما مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا در روستای انجپل ولیسده

مازندران آمل روستای انج پل
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا ۲۲۰ متری در روستای کاسب محله آمل

مازندران آمل روستای کاسب محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

دوبلکس نما سنگ کلوده

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ساییج‌محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا دوبلکس نما مدرن امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نیم پیلوت کلوده

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۳۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۲۲۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا فلت روستای گلان آمل

مازندران آمل روستای گلان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا دوبلکس سه خواب زیر قیمت

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویژه ویلا در شمال آمل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۱

فروش دو دستگاه ویلا شیک

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۶

فروش کاخ ویلای لاکچری

مازندران آمل روستای پیشگون
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در آمل