خرید و فروش و اجاره املاک در بندر انزلی

۶

فروش ویلایی شهر ساحلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلایی بر اصلی رمضانی

گیلان بندر انزلی خیابان رمضانی
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۸۳ متر در منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۱۱۷ متر خ معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

فروش ویلا ۳۵۰ متر در شفارود

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

آپارتمان ۸۰ متری در برج طاووس منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلای ۲۰۱متری ۳خواب اداره نوغان

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۸۶متری بر اصلی معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

تک واحدی ۱۲۵متر نوسازبر اصلی اطبا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

تکواحدویو ابدی دریا فول

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

۳۰۰متر بر دوم نیکبخش

گیلان بندر انزلی
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

زمین ۱۲۳متری خیابان تهران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۷۵متر تک واحدی پاسداران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۸

۴۲۴۰متر ویلایی استخردار کنار دریا

گیلان بندر انزلی
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۷۴متری محدوده غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۲۷۶متر پنت هاوس بر اصلی ویو دریا

گیلان بندر انزلی
قیمت ۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۹۵متر پاسداران طبقه سوم کیلومتر۱

گیلان بندر انزلی
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلایی خیابان معلم

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کاخ ویلای ساحلی منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

تکواحدی ۱۶۰ متری براطباء ویو دریا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

آپارتمان ۸۷ متری ویو دریا خوش نقشه

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

خ معلم ۸۲ متر نزدیک دریا

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا ۸۰۰ متر در بندرانزلی دهکده ساحلی استخردار

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلای ۹۱۰ متری در شهرک دهکده ساحلی

گیلان بندر انزلی شهرک دهکده ساحلی
قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در بندر انزلی