خرید زمین در چمستان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران چمستان رزک
قیمت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی قابل تفکیک

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین در منطقه تهران نشین چسبید ه به پارک جنگلی کشپل

مازندران چمستان کردآباد
پیش پرداخت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین باقابلیت تفکیک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۴۰متری عربخیل نور

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین شهرکی جلیکان

مازندران چمستان جلیکان
پیش پرداخت: ۱ تومان
قیمت ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۸۰مترفروشی

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین پلاک ۱ جنگل

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با ۴۳۵متر

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۱,۵۸۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۰

۴۰۰مترزمین داخل شهرک

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی در چمستان

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی چسبیده به بافت و ۱۵سال خشک شده

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰۰متر زمین داخل بافت شهری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۶۹۰مترزمین باقابلیت قطعه

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی کراتکتی

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۰۰۰مترزمین سالده

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین نعمت اباد

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۵۰مترزمین اهودشت

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین الحاق به بافت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل بافت مسکونی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲قطعه زمین سنگچالک

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در چمستان