خرید زمین در چمستان

۴

فروش زمین 160 متری شهرکی کاربری مسکونی الحاق به بافت درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۹۷متری پلاک یک جنگل

مازندران چمستان تنه رز
قیمت ۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین منطقه توریستی رزک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۲۵۰متری تا ۱۰۰۰متری در منطقه رمشی

مازندران چمستان رمشی
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا مدرن در چمستان

مازندران چمستان جوربند
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۲هزارمتر

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۷۲متر داخل بافت و مجوز

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران چمستان رزک
قیمت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی قابل تفکیک

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین در منطقه تهران نشین چسبید ه به پارک جنگلی کشپل

مازندران چمستان کردآباد
پیش پرداخت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین باقابلیت تفکیک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۴۰متری عربخیل نور

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین شهرکی جلیکان

مازندران چمستان جلیکان
پیش پرداخت: ۱ تومان
قیمت ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۸۰مترفروشی

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین پلاک ۱ جنگل

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با ۴۳۵متر

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۱,۵۸۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۰

۴۰۰مترزمین داخل شهرک

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی در چمستان

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی چسبیده به بافت و ۱۵سال خشک شده

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰۰متر زمین داخل بافت شهری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۶۹۰مترزمین باقابلیت قطعه

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان