خرید ویلا در چمستان

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نما مدرن همکف منطقه توریستی شهربند

مازندران چمستان شهربند
قیمت ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار درمغانده چمستان

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۵۰ متری امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلاکاخ هوشمند ۴۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس ۲۷۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکلس جاده دریا پشت پارک جنگلی نور

مازندران چمستان
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ چمستان اهودشت

مازندران چمستان
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شیک جاده اپادانا

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 450 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ۲۱۰متری در چمستان

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شهرکی با نگهبانی چمستان جاده اپادانا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 270 متری شهرکی درسنگین ده چمستان

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا 400 متری شهرکی درعرب خیل چمستان

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 600 متری شهرکی استخردار درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 300 متری درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 450 متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ۵۰۰ متری پلاک یک جنگل جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ جنگلی بهدشت

مازندران چمستان
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا فلت اهودشت

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا ۷۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا ۳۰۰ متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان