خرید ویلا در کاسگر محله

۸

فروش ویلا دوبلکس سند دار منطقه توریستی رویان کاسگر محله،

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 400 متری شهرکی درکاسگر محله رویان

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 370 متری شهرکی درکاسگر محله رویان

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان