خرید زمین در خشکبیجار

۰

فروش زمین باغی ۱۶۰۰ متری در خشکبیجار موقعیت مکانی

گیلان خشکبیجار
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی ۲۷۴ متر

گیلان خشکبیجار
پیش پرداخت: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در خشکبیجار