خرید زمین در لاهیجان

۳

فروش زمین ۶۵۲ متری کاربری مسکونی داخل بافت درمیدان شیخ زاهد لاهیجان

گیلان لاهیجان میدان شیخ زاهد
قیمت ۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین باغی روستای کوهبنه

گیلان لاهیجان کوهبنه
قیمت ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین مسکونی و باغی

گیلان لاهیجان

۳

۵۰۰متر زمین لیالمان

گیلان لاهیجان لیالمان
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان