خرید زمین در محمودآباد

۰

۳۳۰متر زمین مسکونی کنار جنگل بونده

مازندران محمودآباد بونده
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در روستای بونده

مازندران محمودآباد بونده
قیمت ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۴۰۰۰متر داخل بافت

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۵۰ متری بیشه کلا

مازندران محمودآباد بیشه کلا

۱

فروش زمین تفکیکی الحاق به بافت

مازندران محمودآباد عبدالله آباد
قیمت ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش فوری زمین روستای حسین آباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

با ۱۵۰میلیون صاحب زمین در محمودآباد شوید

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری زمین تجاری شمال بر جاده اصلی دو بر اکازیون

مازندران محمودآباد كلوده
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فرصتی تکرارنشدنی برای خرید زمین با قیمتی باورنکردنی

مازندران محمودآباد عبدالله آباد
قیمت ۳۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فرصتی تکرار نشدنی برای خرید زمین های محمودآباد

مازندران محمودآباد عبدالله آباد
پیش پرداخت: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش فوری دو پلاک ۱۵۰ متری روستای تلارم

مازندران محمودآباد تلارم
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین های شهرکی به صورت نقد و اقساط بدون سود

مازندران محمودآباد معلم کلا
پیش پرداخت: ۱۹۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با قیمت عالی قابل ساخت

مازندران محمودآباد
قیمت ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران محمودآباد
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در محمودآباد