خرید ویلا در محمودآباد

۳

ویلا کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا جاده کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا امل

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا عبدالله آباد

مازندران محمودآباد عبدالله آباد
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا استخردار ملاکلا

مازندران محمودآباد ملاکلا
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش خانه کلنگی روستای حسین آباد کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا۲۲۰متری کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس شهرکی سنددار روستای حسین آباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا زیر قیمت شهرکی در محمودآباد خیلی شیک و تمیز

مازندران محمودآباد دریاسر
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا شخصی ساز سنددار زیر قیمت منطقه

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا مبله استخردار بیشه کلا

مازندران محمودآباد بیشه کلا
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس جاده دریا

مازندران محمودآباد
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا جاده کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین ۴۰۰۰ متری با ویلای ۱۶۰متری

مازندران محمودآباد فرام ده
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در محمودآباد