خرید ویلا در مازندران

۲

فروش ویلا 950 متری شهرکی استخردار در سلمانشهر- متل قو

مازندران سلمانشهر- متل قو
قیمت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا فلت اهودشت

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا 400 متری شهرکی درعرب خیل چمستان

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 600 متری شهرکی استخردار درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 300 متری درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا ۷۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا ۳۰۰ متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 450 متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویاا دوبلکس جاده دریا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیم پیلوت جنگلی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در مازندران