خرید ویلا در نشتارود

۸

فروش ویلا شهرکی نشتارود

مازندران نشتارود
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا نقلی شهرک الماس خزر

مازندران نشتارود
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا نوساز نشتارود

مازندران نشتارود شمس آباد
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در نشتارود