خرید زمین در نوشهر

۱

فروش زمین منطقه برند چلک ۷۳۰ متری با سند

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با سند نوشهر (ملکار ۵۰۰ متری

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش فوری ۳۵۴ متر زمین قیمت استثنایی

مازندران نوشهر گردکل
قیمت ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زیر قیمت زمین در بندپی

مازندران نوشهر بند پی
قیمت ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین گردکل نوشهر

مازندران نوشهر گردکل

۰

فروش زمین شهرکی با نگهبانی

مازندران نوشهر
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین داخل ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۵۰۰ متر زمین ساحلی

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ ونوش

مازندران نوشهر ونوش

۱

۲۷۰ متر زمین دونبش با جواز ساخت سه طبقه رو پیلوت

مازندران نوشهر
قیمت ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۶۴ متر زمین داخل شهرک سند تک برگ بافت مسکونی

مازندران نوشهر علی‌آباد عسگرخان
قیمت ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۲۸۷ متر زمین داخل شهر بر ۱۷

مازندران نوشهر گردکل
قیمت ۲,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین شهرکی ۳۰۰ متری ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین ۲۰۰ متری هلستان نوشهر

مازندران نوشهر هلستان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۷۱ متر زمین سنددار با جواز ساخت بلوار امام رضا

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۳۸۱ متر زمین سنددار در بلوار امام رضا

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در نوشهر