خرید ویلا در نوشهر

۴

فروش ویلا ۴۵۰ متری در ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا رویان جاده آپری مالک هستم

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا نیم پیلوت (۳ کیلومتری سیسنگان)

مازندران نوشهر علی‌آباد عسگرخان
قیمت ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا شهرکی نوشهر ۲۷۰ متری

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا باغ ۴۰۰ متری نوشهر با سند

مازندران نوشهر
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

۲۴۰ متر ویلا دوبلکس جنگلی نوشهر (ملکار

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا شهرکی مبله نوشهر ۵۰۰ متری

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا شهرک برند جنگلی نوشهر ۸۵۰ متری سیسنگان

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا شهرک جنگلی برند نخ شمال ۸۵۰ متری

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا شهرک برند جنگلی نوشهر ۸۵۰ متری سیسنگان

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن استخردار نوشهر

مازندران نوشهر
قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا فروشی کشکسرا

مازندران نوشهر
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا لاکچری ونوش

مازندران نوشهر ونوش

۸

فروش ویلا بلوار شهید کریمی

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلای استخردار جنگلی

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

۷۰۰ متر زمین ۴۰۸ متر بنا داخل شهرک استخردار

مازندران نوشهر مزگاه
قیمت ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۵۰۰ متر زمین ۳۰۰ متر بنا فول امکانات چلک

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش کلنگی ۳۰۹ متر با سند تک برگ

مازندران نوشهر امیر رود
قیمت ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا نیم پیلوت در نوشهر سیسنگان نارنج بن

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

۴۲۵ متر ویلای تریبلکس مهندسی ساخت

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در نوشهر