خرید و فروش و اجاره املاک در رامسر

۲

۷۲۴ متر زمین موقعیت تجاری ،اداری،گردشگری،مسکونی

مازندران رامسر
قیمت ۲۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۶۰۰ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم

۱

فروش زمین ۲۲۲ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم

۱

فروش زمین در رامسر

مازندران رامسر کتالم
قیمت ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین قیمت و موقعیت مناسب در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با کاربری مسکونی و قیمت مناسب

مازندران رامسر
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با ویو ابدی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین مسکونی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در رامسر